Kategorien
Referenz

ArchaeoMontan@School

Kryštof Derner: Montanarchäologie im Erzgebirge. Eine kleine Einführung in die Archäologie des Bergbaus in der UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří (Montánní archeologie v Krušných horách. Stručný úvod do archeologie hornictví ve světovém dědictví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří). Most 2022 (Lektorat)